A felébredettek három csoportja

2023.07.13

A felébredetteknek, akik igaznak tűnnek, három nagy csoportjuk van.

De ebből csak egy, aki tényleg igazán Az.

Az első csoport tagjai, akik csak a jelenlétet tapasztalták meg. Ők nem találták meg a figyelőt, azaz nem találták meg az igazi ént. Ők csak az igazi én terességét, az igazi ént körülvevő energiát találták meg. (Csak a Hold udvarát látják, magát a Holdat nem) De ez még nem a végső megtapasztalás. Mivel csak ezt az energiát tapasztalják, emiatt ők azt gondolják, hogy a világ spontán alakul ebből az energiából. És a jelenlétből, (jelenlét energiából) amit tapasztalnak, abból valóban úgy tűnik, hogy a teremtés magától működik. Hogy az energia magától alakul formává, és játssza azt, amit mi világnak tapasztalunk. Azonban ez az energia valójában az igazi énből árad. És az igazi én egy figyelő jelenség. És ők ezt a figyelő jelenséget nem találták meg. Szerintük nincsen figyelő. Ezért ők valójában még nem felébredettek. Amit ők megtapasztalnak, csak egy spirituális élmény, egy spirituális megtapasztalás, de nem "Az" megtapasztalása. (Nem arról beszélnek, mint Mooji)

A második csoport, akik már megtalálták a figyelőt is, de még nem azonosultak vele. (Látják a Hold udvarát és már a Holdat is, de nem azonosultak a Holddal) Ők is a jelenlétet (jelenlét energiát) érzékelik teremtőnek, mint az első csoport, de ennek ellenére már látják, hogy valami figyeli ezt. De ezt a figyelőt nem énként tapasztalják meg. Szerintük van az energia (a jelenlét) ami maga az üresség, és belőle alakul minden. De van egy figyelő, talán Isten, aki mindezt nézi, de nem szól bele. Ők magukat azonban szintén a jelenlét energiával azonosítják. És rajtuk kívül áll még a figyelő. Tehát valamilyen módon nem ugrott át az éntudatuk a figyelőre. Emiatt sajnos ők sem felébredettek. (Ők sem arról beszélnek, mint Mooji)

A harmadik csoport, aki észrevette a figyelőt, és azonosult is a figyelővel. Ezért ha megkérdezik tőlük, hogy ki vagy te, akkor azt mondják, hogy én "Az" vagyok. (Ők már tudják, hogy ők valójában a Hold, és hogy a Hold udvara belőlük árad) Ők a tényleges, teljes felébredettek. Ők tudják, hogy ők a tanú, ők a figyelő, és ez a figyelő az igazi én. És tudják, hogy a figyelőbe belehelyezkedve jelenik meg a jelenlét energia. Hogy a jelenlét energia csupán a figyelő kiterjedése. Hogy ez az energia csak a figyelő köntöse. De nem a jelenlét energia az én. Hanem a figyelő az én. Hogy a nézés az én. Ők már tudják azt is, hogy van egy teremtő, ami mindezt létrehozza. És hogy ez a teremtő hozza létre magát a figyelőt is és a figyelést is. Mert valójában maga a teremtő figyel a figyelőn keresztül. De a figyelő csak figyelni tud.

Az igazi énem tehát a figyelés. Én a figyelő vagyok. Én "Az" vagyok. (Ők csak arról beszélnek, mint Mooji)

Az első csoportba tartozik egy friss, csak a jelenlét energiát megtapasztaló hölgy, Gajai Ágnes. Ha megfigyeled a beszédét, akkor arról beszél, hogy spontán teremtődik minden. Mert ha csak a jelenlétből nézzük, onnan ez így látszik. Ott csak energia van, ott nem látszik a figyelő, aki nézné ezt az egészet. És ő nem beszél a figyelőről, azt mondja, hogy nincs központja ennek a semminek.

Ha felismertük azságunkat, akkor azt látjuk, hogy van egy konkrét helynélküli hely, ami figyel. Ami mindenhol van, mégis valahogyan egy területre lokalizálódik. Vagyis van egy figyelő. Ő ezt nem találta meg. A figyelő megtalálásakor létrejön egy kettősség az egységen belül. Van egy figyelő, aki figyeli az ego életét. És ez a figyelő vagyok én. És nem az ego. De ez ego nézőpontja is megmarad.

Vagyis van a figyelő nézőpontja és az ego nézőpontja egyszerre. A kettőt egyszerre látom. De tudom, hogy ez a kettő valójában az egynek a része. És csak az egy létezik. Az egy nyilvánul meg figyelőként és egoként egyszerre. Nála ez nincs meg. Nincs figyelő, nem is tud róla, ezért odamenni sem tud hozzá.

Ha a felébredést keresed, és csak a jelenlétet látod, találd meg a figyelőt. Ha megtaláltad a figyelőt, a végső felismerés az lesz, ha azonosulsz is a figyelővel, vagyis a figyelő lesz az én. Ezt kell felismerned. Ez a végcél. Vedd észre, értsd meg, hogy aki figyel, az te vagy.

Attila