A felébredettség mint vallás? Dönts el te!

2023.11.12

A vallás az a meggyőződés, amely szerint a világban személyes vagy személytelen transzcendens erők vannak működésben. Ez alapján a felébredés is egyfajta vallás. Vagy mégsem?

Alapvetően nagyon sokféle vallás létezik a világban. A Wikipédia nyugati és keleti vallásokra bontja a legnagyobbakat.

A keleti vallások három nagy csoportja a hinduizmus, a buddhizmus, és a konfucianizmus-taoizmus. Ez a három vallás egyaránt egy olyan természeti-erkölcsi világtörvényben hisz, amely a kezdet és vég nélküli világegyetem működését irányítja. Itt nincs különösebb jelentősége annak, hogy létezik-e egy személyes vagy személytelen isteni lény, hiszen ezeknél a sorsot meghatározó irányelv tulajdonképpen a mindenségben benne rejlő dharma (törvény) vagy tao (sors).

A nyugati legnagyobb vallások a kereszténység, az iszlám és a zsidóság a személyes Istenben hisz, aki a világot a semmiből teremtette, és azt gondviselésszerű irányításával vezeti a végső cél felé. Az Istenhit itt a valláshoz tartozás elengedhetetlen előfeltétele. Ezekben a vallásokban a mulandó földi élet rövid időszaka alatt tanúsított magatartása határozza meg az örök üdvösség vagy az örök kárhozat változtathatatlan állapotát, amely a végítélet után következik.

Minden vallási gyülekezet a saját vallását tartja az egyedül igaznak vagy az igazság legmagasabb rendű kifejezési formájának. Minden más tanítást csekélyebbnek ítél.

A nagy vallások hasonlítanak abban is, hogy vannak külsőségeik. Ezek megnyilvánulnak szertartásban, a hit gyakorlásában, öltözködésben, kommunikációban, életmódban, és ezernyi más formában.

És akkor miben más a felébredettség? Vallás ez egyáltalán?

Nos, a felébredés az egyetlen olyan "hit", ami tényleges egyéni személyes megtapasztaláson alapul. Nem valaki más megtapasztalásán, hanem minden felébredett egyéni közvetlen megtapasztalásán alapul. Az összes (igazi) felébredett pontosan ugyanazt tapasztalja meg. Vagyis én a figyelő vagyok. A világ illúzió. Nincs szabad akarat. Van egy megnyilvánulatlan teremtő valaki vagy valami, aki mindezt létrehozza.

A felébredés az egyetlen olyan "ideológia", amihez nem kapcsolódnak külsőségek. Egy felébredettnek nem kell meditálnia, mantráznia, imádkoznia, vallási életmódbeli, viselkedési, étkezési, szabályokat betartania. A felébredett énemhez bármikor, bárhol, azonnal oda tudok menni, és mindig pontosan ugyanúgy ugyanazt fogom megtapasztalni. A felébredett énem soha nem kér tőlem semmit, amit meg kell tennem érte.

A felébredés az egyetlen "vallás", ami nincs intézményesülve. Nincs temploma, vezetője, szent irata, közössége. Vannak felébredett tanítók, akik köré összegyűlnek tanítványok, de ezek nincsenek rendszerbe szerveződve. Maga az önvalóm a templomom, a szent iratom, a vezetőm. És minden felébredt egyénnél ez ugyanígy tapasztalódik meg.

A felébredéskor megtapasztaljuk az igazi énünket, az önvalónkat, ami maga a teljesség. Ezen teljesség miatt nem ítélünk el egyetlen vallást sem. Mert tudjuk, hogy minden vallás ugyanannak a teremtőnek a különböző megnyilvánulása.

A felébredés után megértjük, hogy a felébredettség, az önvalónk, az igazi énünk maga az egyetlen igazság. Más hitre ezután már nincs szükségünk.

Vajon akkor vallás a felébredettség? Vajon akkor a felébredettség maga "A" vallás?

Tapasztald meg, és utána döntsd el magad.


Attila


Követhetsz a facebook spiritualitás oldalon is