Isten látszólagosan elfátyolozott arca

2023.07.22

Ez egy elképesztően gyönyörű videó Spirától. A videó első részében arról beszél, hogy minden dolog (gondolat, érzés, cselekedet, tárgy, és azok megtapasztalása is) maga Isten megnyilvánulása. Legyen az a mi szemszögünkből nézve jó vagy rossz. Minden de minden, maga Isten. Hiába illúzió valami, attól az még létezik. (Paradoxon) Még az illúzió is maga Isten.

A videó végén pedig egy személyes tapasztalatot mesél a fiával való konfliktusáról. Nos, itt fel kell ismerned, hogy a felébredett is ego marad. És az ego énjét nem tudja irányítani. Az azt csinál, amit csinálnia kell. De mivel rálát, már képes tanulni belőle. És ezzel fejlődni.

Íme Spira gondolatai:

Minden ami van, az létezik. Létezik a gondolat, a beszéd, a tárgyak. A létezés az egyetlen dolog, ami mindenben közös. A leggonoszabb gondolat is létezik. És a legkedvesebb gondolat is létezik. A létezés mindenben és mindenkiben közös.

De mi a létezés? Mi az, ami mindenben és mindenkiben közös?

Ha elveszed a létezést a gondolattól, egy személytől, egy érzéstől, akkor mi maradna? Semmi. Lehetséges lenne, hogy a létezés az, amit Isten alatt értünk? Az, ami minden dologban és minden emberben egyformán közös?

A létezés a közös elem mindenben. A létezést semmi sem korlátozhatja. A létezés határtalan, hiszen minden belőle van, ami megnyilvánul. Minden ami létezik az van.

Isten maga az önmagára tudatos lét. És ez mindannyiunkban a vagyok tudásaként ragyog. A világban pedig vanságként ragyog. Mindennek a vansága az Isten léte. És ez független attól, hogy szereted vagy sem, hogy helyesled az adott tevékenységet vagy sem.

De ez nem azt jelenti, hogy kedvelned kell azt, ami rossz. De alatta ott kell lennie annak a felismerésnek, hogy minden ember és dolog vansága az ugyanaz a közös létezés.

Az elfátyolozódás az, amikor megakadályozódunk benne, hogy meglássuk minden dolog vanságát. A csúnya tárgy vansága és a gyönyörű tárgy vansága ugyanaz. A vanságuk nem különbözik. A tulajdonságuk a vansághoz van hozzáadva. A dolog szépségének vagy csúnyaságának tapasztalása a vanság megnyilatkozása.

A felébredéssel oldódik fel ez a fátyol.

Attila