Jézus szavai egy felébredett ember nézőpontjából

2021.06.20

Minden felébredett tanító tudja, hogy Jézus valójában a felébredésről beszélt. Mert ő is az volt. Egy felébredett ember. Nem több és nem kevesebb.

A felébredésben az a legnehezebb, hogy csak és kizárólag egy másik felébredett ember érti meg azt, amiről beszél. Aki nem felébredett, az nem tudja felfogni ezt.

Jézus szavait sem értette meg senki, és nem is érti, nem is úgy érti ma sem, ahogy azt ő mondani akarta.

A felébredés nem felfogható, nem megérthető. Csak a megtapasztalás után válik világossá. Hála az égnek, ma már nem feszítenek keresztre, ha olyanokat mondunk, amiket Jézus mondott.

Mi, felébredettek, csak annyit tehetünk, hogy rámutatunk arra, hogy az a világ, amit jelenleg tapasztalsz, az nem igazi. Hogy van mögötte egy másik világ, amit jelenleg nem látsz. Most is ott van, csak nem veszed észre. És arra biztatunk, hogy próbáld meg ezt megtalálni.

Ezt tette Jézus is.

"Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12)

Ez egyértelmű utalás a felébredett állapotra. Hogy én (Jézus) felébredett vagyok, és ha te követed a tanításaimat, akkor te is elérheted a felébredést. Aki felébred, meglátja az igazi valóságot, övé lesz az élet világossága.

Ebből azonban a nem felébredett emberek azt értették, hogy személy szerint Jézust kell követni, őt kell imádni. Pedig nem ezt akarta mondani.

"Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál." (János 10,9)

A felébredett ember tanítása egyfajta kapu. Jézus a saját tanítására érti, hogy kapu, és felhívja a figyelmet arra, hogy az ego világán túl van egy másik világ. Aki azt megtalálja felébred, azaz üdvözül, ki be jár, azaz éli az ego világát és az önvaló világát is, legelőt talál, vagyis megtalálja az örök béke forrását, ami majd táplálni fogja.

De itt is ugyanaz történt, hogy a felébredés helyett Jézust kezdték el imádni, őhozzá imádkozni. Mert hogy ő a kapu. De nem. Ez félreértése annak, amit ő akart mondani. Ő nem személy szerint a kapu, hanem a tanítása az.

"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog." (János 11,25)

Jézus arról beszél, hogy a felébredés után felismered az igazi énedet, ami egy anyagtalan létforma, ami nem született és nem hal meg sohasem. Vagyis örök. Ha az ego éned meg is hal, az igazi éned halhatatlan. Aki hisz bennem, azt jelenti, aki hiszi, hogy én már az önvaló életet élem, hogy én már a halhatatlan önvaló vagyok.

Ehelyett azt gondolják a nem felébredettek, hogy az ego lesz halhatatlan, és az fog feltámadni, újraszületni. Pedig Jézus az önvalóról beszél, az igazi énről, ami eleve halhatatlan. Abban kellene hinni, és nem magában a személyben.

"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek." (Máté 7,7; Lukács 11,9; János 15,7)

Amit Jézus mondani akar, hogy legyetek keresők, akik keresik a felébredést. Aki elindul ezen az úton, az meg is fogja találni.

Ehelyett kialakult a teremtéstan, hogy bármit lehet kérni, azt megkapjuk, megteremtjük. Pedig ő csak a felébredésről mondta ezt, hogy ha keresed, előbb utóbb megkapod.

"Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket." (Máté 3,9)

A felébredés következménye, hogy az igazi lényedet éled, aminek alaptermészete a békesség. Jézus azt mondja, hogy a béke és a boldogság az igazi én alaptermészete. Abból van. Az igazi éned megtalálásakor rájössz, hogy Istenből vagy, és a békéd átsugárzik majd az ego éneden is.

A nem felébredettek ehelyett az ego életét akarják békéssé tenni, mert akkor Isten fiai lesznek. De ez képtelenség. Az ego nem tudja a békességet elérni. Felébredni kell, ami után alaptermészetünk lesz a békesség.

És még sorolhatnám.

Az egész keresztény vallás Jézus félreértett szavain alapul. Pedig ő csak az önvalóról beszélt. De ezt nem értette meg senki.

Attila